Identity viết tắt ID

Identity viết tắt ID: khoảng thời gian của đài truyền hình dùng để thông tin riêng của họ nhưng bán một phần cho hãng quảng cáo để phóng thương điệp.