Hybrid App

Hybrid App – Ứng dụng lai: là ứng dụng kết hợp những ưu điểm của cả Mobile Web AppNative App. Theo đó, các phần cơ bản của ứng dụng vẫn viết bằng ngôn ngữ web, nhưng được đặt trong native container, nên vẫn có thể dưa lên kho tải.

Ưu điểm:

Hybrid có thể kết hợp điểm mạnh của cả native app và mobile app và khai thác được trải nghiệm cao nhất của nền tảng.

Ví dụ như: Hiển thị nội dung trên tất cả các thiết bị di động, tận dụng tối đa các tính năng của thiết bị di động như GPS, Camera, cảm biến gia tốc… điều này không thể làm được trên mobile web, sử dụng ứng dụng ngay cả khi không có kết nối internet. Những ứng dụng mobile của một số trang tin tức hiện nay như Vnexpress, Dantri v.v.. đều là những ứng dụng lai.