Htaccess

Htaccess – Một tập tin cấu hình máy chủ web Apache có thể được sử dụng để tạo ra chuyển hướng, ngăn chặn thư rác và tăng độ bảo mật cho trang web của bạn…