Handheld Device Markup Language viết tắt HDML

Handheld Device Markup Language (viết tắt HDML) – Ngôn ngữ đánh dấu cho thiết bị cầm tay: Một phiên bản của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML, được phát triển bởi công ty Unwired Planet để sử dụng trên các màn hình nhỏ của các máy điện thoại di động, máy hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số và máy nhắn tin. Ngôn ngữ này vẫn sử dụng giao thức truyền siêu văn bản HTTP (Hypertext Transfer Protocol) và tương thích với các máy chủ Web.