Google Trusted Stores

Khả dụng tại Anh, Pháp, Đức, Úc và Nhật Bản.

Google Trusted Stores là chương trình chứng nhận miễn phí giúp người mua sắm khám phá các cửa hàng trực tuyến luôn cung cấp trải nghiệm mua sắm tuyệt vời. Khi đã được chứng nhận, cửa hàng của bạn được công nhận với một huy hiệu để cho người mua hàng thấy doanh nghiệp của bạn được đánh giá cao bởi khách hàng của bạn, cung cấp vận chuyển đáng tin cậy và mang đến dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Huy hiệu này cũng hiển thị quảng cáo Danh sách sản phẩm của bạn trên Google Shopping.

Như một phần của chương trình, Google thu thập thông tin phản hồi từ những khách hàng được chứng nhận chọn tham gia cuộc khảo sát về trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng của bạn. Thông tin phản hồi này của khách hàng đóng góp vào việc xếp hạng người bán hàng, thể hiện trên huy hiệu Trusted Stores, với các quảng cáo của bạn trên Google Shopping và Quảng cáo văn bản AdWords của bạn.

Nếu bạn là người bán hàng ở Vương Quốc Anh, Pháp, Đức, Úc hoặc Nhật Bản, bạn có thể sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để thêm mã huy hiệu Google Trusted Stores vào trang web của mình. Vui lòng lưu ý rằng trong khi Trình quản lý thẻ của Google phụ trách mã huy hiệu, bạn vẫn sẽ cần phải thêm các mô đun xác nhận đơn đặt hàng trên trang xác nhận đơn đặt hàng của bạn để hoàn tất việc tích hợp kỹ thuật cho Google Trusted Stores.

Thực hiện theo các bước dưới đây:

  1. Nhấp vào Mới.
  2. Nhập tên thẻ (ví dụ: Thẻ Google Trusted Stores.)
  3. Nhấp vào Cấu hình thẻ và chọn Google Trusted Stores.
  4. Hoàn thành biểu mẫu bằng thông tin chi tiết tài khoản Google Trusted Stores của bạn. Hãy xem bảng dưới đây để biết thêm chi tiết.
  5. Đặt trình kích hoạt để thẻ kích hoạt trên tất cả các trang.
  6. Lưu cấu hình thẻ.
  7. Xuất bản.

Tham khảo thêm: https://support.google.com/tagmanager/answer/6107164?hl=vi&ref_topic=3002579

Nguồn: Google