Google Hummingbird

Hummingbird là một trong các thuật toán tìm kiếm mới nhất của Google nó giúp cho người dùng tìm kiếm thông tin một cách chính xác nhất. Với thuật toán này sẽ tập trung vào các kết quả tìm kiếm xa hơn phù hợp so với những trang chỉ sử dụng một vài từ khóa khi truy vấn. Những gì thuật toán này sẽ làm là đưa vào tài khoản các ý nghĩa của toàn bộ truy vấn từ đó nó sẽ đưa ra những gợi ý liên quan đến những gì mà người dùng đang thực sự cố gắng tìm kiếm.

Điều này sẽ giúp cho người dùng tìm kiếm được thông tin một cách chính xác thay vì chỉ là những từ khóa chung chung mà trước kia công cụ tìm kiếm đưa ra. Các truy vấn tìm kiếm sẽ trở nên thân thiện và đưa các thông tin hấp dẫn hơn. Đây là một yếu tố quan trọng để xem xét khi cố gắng thiết lập Semantic SEO cho doanh nghiệp của bạn hơn thế nữa là số lượng người dùng tìm kiếm qua các thiết bị thông minh như máy tính bảng, Smartphone được tốt hơn.