Google Adwords

Google sẽ tính phí theo số lần click chuột vào quảng cáo google adwords (CPC). Nghĩa là với mỗi click chuột vào quảng cáo của bạn, google sẽ thu một khoản phí nhất định. sh exklusive partnervermittlung Dựa theo các hiển thị hay số lần quảng cáo google adwords của bạn được hiển thị (CPM) google sẽ dựa vào đó để tính phí.