Check in

Check in là hành động nhập địa điểm hiện tại của bạn hoặc một ai đó vào một “ứng dụng xác định địa điểm” trên các thiết bị di động như Facebook, Google Plus, Zalo, Foursquare… để báo cho bạn bè trong mạng xã hội biết vị trí hiện tại của mình.