GEO-fence hoặc GEO-fencing

GEO-fence hoặc GEO-fencing, trong đó:

GEO-fence – Một hàng rào địa lý là một chu vi ảo cho một khu vực địa lý thực tế. Một hàng rào địa lý có thể được tạo động – như trong bán kính xung quanh vị trí điểm, hoặc hàng rào địa lý có thể là một tập hợp các ranh giới được xác định trước (chẳng hạn như khu vực trường học hoặc ranh giới khu phố).

Việc sử dụng hàng rào địa lý được gọi là rào chắn địa lý và một ví dụ về cách sử dụng bao gồm thiết bị nhận biết vị trí của người dùng dịch vụ dựa trên vị trí (LBS) nhập hoặc thoát khỏi hàng rào địa lý. Hoạt động này có thể kích hoạt cảnh báo cho người dùng của thiết bị cũng như gửi tin nhắn tới nhà điều hành mạng lưới. Thông tin này, có thể chứa vị trí của thiết bị, có thể được gửi đến điện thoại di động hoặc tài khoản email.

Geofencing là một tính năng trong một chương trình phần mềm sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) hoặc nhận dạng tần số radio (RFID) để xác định ranh giới địa lý. Khi đó ranh giới địa lý ảo được thiết lập, và người quản trị có thể cài đặt phản hồi chủ động trên di động khi đi vào hay đi ra một ranh giới địa lý ảo, ở đây phản hồi (triggers) có thể là gởi một tin nhắn, thông báo email hay gởi thông báo đẩy notification trên Mobile App khi thiết bị vào hay ra ranh giới khu vực ảo đó.

Geo-fencing cho phép một quản trị viên thiết lập các trình kích hoạt, do đó, khi một thiết bị nhập (hoặc thoát) các ranh giới được xác định bởi quản trị viên, một cảnh báo được phát hành. Nhiều ứng dụng rào chắn địa lý kết hợp với Google Earth, cho phép quản trị viên xác định ranh giới ở trên cùng của chế độ xem vệ tinh của một khu vực địa lý cụ thể. Các ứng dụng khác xác định ranh giới theo kinh độ và vĩ độ hoặc thông qua bản đồ do người dùng tạo và dựa trên Web.

Giới hạn các rào cản ảo có thể hoạt động hoặc thụ động. Nhiệm vụ hoạt động yêu cầu người dùng cuối lựa chọn tham gia vào các dịch vụ định vị và ứng dụng dành cho thiết bị di động để mở. Định vị thụ động luôn luôn tồn tại; họ dựa vào Wi-Fi và dữ liệu di động thay vì GPS hoặc RFID và làm việc chạy nền. Nous vous proposons également de nombreuses asgg.fr/ réductions tout au long de l’année.

Ngày nay, chúng ta có thể sử dụng dịch vụ quảng cáo của:
– Facebook ads target theo Location với bán kính xung quanh cửa hàng là bao nhiêu km để Reach nhóm khách hàng mục tiêu có xài facebook quanh khu vực cửa hàng.
– SMS Marketing thông qua cách nhà mạng đề xác định chính xác vị trí của người dùng trong phạm vi xung quanh cửa hàng để Reach nhóm khách hàng mục tiêu có sử dụng SIM số điện thoại theo nhà mạng.
– Hoặc có thể là Wifi Marketing, Display Ads…