Front-end viết tắt FE hay client-side

Front-end hay  client-side: liên quan đến khía cạnh kỹ thuật của Internet mà không phải tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Trước đây, vài trò này được biết tới, với các tên khác như: người viết web, thiết kế giao diện website, viết mã xử lý… Internet hiện nay phát triển rất mạnh, nhưng các việc chính để xây dựng web vẫn như vậy, cũng gồm viết mã HTML, CSS, JavaScript. Công việc này yêu cầu cả về kiến thức lập trình và khiếu thẩm mỹ để tạo nên những trang web đẹp, tiện dụng.

Đối với nhiều người, lập trình viên Front-End là những người làm ra giao diện đẹp cho trang web. Tất nhiên, nói như vậy cũng đúng, bởi vì nhiệm vụ của người làm web là phải làm cho nó nhìn đẹp bắt mắt với người xem. Tuy nhiên, rất nhiều công nghệ trong lĩnh vực Front-End này mà nhiều lập trình viên bỏ qua hoặc không xem trọng nó.