Frequency và cap frequency

Frequency trong TVC: Số lần xem trung bình của một người đối với một chương trình/kênh.

Frequency trong Digital: Số lần phân phối trung bình quảng cáo của bạn cho mỗi người.

Digital có thêm thuật ngữ Frequency capping hoặc cap frequency – Giới hạn tần suất: là một thuật ngữ trong quảng cáo có nghĩa là hạn chế (giới hạn) số lần (tần suất) một khách truy cập cụ thể vào một trang web được hiển thị một quảng cáo cụ thể. Giới hạn này được áp dụng cho tất cả các trang web cung cấp quảng cáo từ cùng một mạng quảng cáo. كيف تجيب فلوس حقيقية

Giới hạn tần suất là một tính năng trong việc phân phát quảng cáo cho phép giới hạn số lần hiển thị / lượt xem tối đa mà khách truy cập có thể xem một quảng cáo cụ thể trong một khoảng thời gian. مضمار الخيل Ví dụ: 3 lượt xem / khách / 24 giờ có nghĩa là sau khi xem quảng cáo này 3 lần, bất kỳ khách truy cập nào sẽ không nhìn thấy lần nữa trong 24 giờ. Tính năng này sử dụng cookie để ghi lại số lần hiển thị. Việc thực hiện bảo vệ sự riêng tư không phải của cookie cũng có sẵn.

Giới hạn tần suất thường được trích dẫn như là một cách để tránh bị trầy xước biểu ngữ, điểm mà khách truy cập bị đánh thức quá mức và phản ứng giọt. Điều này có thể đúng đối với các chiến dịch phản hồi trực tiếp có hiệu quả được đo lường qua các lần nhấp nhưng có thể chạy ngược với các chiến dịch có mục tiêu là nhận thức về thương hiệu được đo bằng hoạt động không phải nhấp chuột. Trong phương tiện truyền thông xã hội, như các chiến dịch video trên YouTube, việc không thiết lập giới hạn tần suất có thể dẫn đến nhận xét tiêu cực khi quảng cáo video trở nên gây phiền nhiễu, cho dù nó có tốt như thế nào. اليورو 2023 Những nhận xét như vậy có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu chứ không phải là nâng cao nhận thức.