Founder và coFounder

Founder và coFounder

  • Founder là người sáng lập, nhà sáng lập, có thể là sáng lập ra một công ty, tổ chức, hoặc có khi là sáng lập ra một đế chế, …
  • coFounder là Đồng sáng lập, chỉ từ hai hay nhiều người đã cùng sáng lập ra một công ty, tổ chức, đoàn thể, v.v…

Nó khác với Founder là founder thì nói đến một người duy nhất sáng lập ra. طرق لعب الدومينو

Khi công ty Start-up:

Việc phân chia cổ phần giữa Founder và coFounder của startup giống như việc hai người cùng cắt một chiếc bánh. Trông thì đơn giản, nhưng thực tế lại… vô cùng đau đầu! Nếu chia cho coFounder quá ít cổ phần, đây chính là cú châm ngòi nổ cho sự chấm dứt startup của bạn. الفرق المتاهله في اليورو 2024 Nhưng 50:50 — mỗi người một nửa lại không phải lúc nào cũng là giải pháp tốt. العاب البلبل

Vài thông tin hữu ích cho các bạn Start-up:

– 10% cổ phần là con số nhỏ nhất mà bạn nên chia cho coFounder

– 4 là con số lớn nhất cho số lượng coFounder của start-up. Nếu bạn muốn có 6 coFounder, bạn nên nghĩ lại về vai trò của mỗi người và tối giản hóa nó

– Mỗi coFounder, bao gồm cả bạn, nên được giao quyền trong vòng ít nhất 4 năm. Điều này sẽ giúp giải quyết rất nhiều vấn đề nếu như có xung đột giữa các coFounder trong tương lai