Fill Rate

Khi xem báo cáo, chúng ra thi thoảng sẽ gặp cột này. Đây chính là tỉ lệ impressions CPC/request.

Fill rate = Ad Requests/ Ad Impressions: Tỉ lệ lấp đầy quảng cáo hay tỉ lệ số quảng cáo được trả về thành công khi có yêu cầu. Tỉ lệ Fill rate càng lớn đồng nghĩa với kho nội dung của mạng quảng cáo càng phong phú (Google Adsense có Fill rate lên tới 98% => Vì thế càng ngày càng nhiều Publishers và Advertisers tham gia Google Adsense, khi đó chỉ số Fill rate lại càng tăng cao).

  • Ad Requests: Khi người dùng truy nhập vào một website có chứa quảng cáo. Đoạn mã quảng cáo đặt trên website sẽ phản hồi lại thông tin để yêu cầu trả về nội dung quảng cáo phù hợp. Ad Requests là số lần yêu cầu quảng cáo hiển thị trên trang.
  • Ad Impressions: Sau khi được yêu cầu, nếu mạng quảng cáo có nội dung quảng cáo phù hợp thì sẽ được trả về và hiển thị trên website. Ad Impressions là số lần quảng cáo được hiển thị (quảng cáo phù hợp được trả về sau khi yêu cầu)