Feed

Feed là một nguồn tin được sử dụng để cung cấp cho các người dùng với thường xuyên đăng ký nhận thông tin. Feed thường được cung cấp dưới dạng 1 đường link RSS. لعب اون لاين Ví dụ Feed của blog tôi là: http://thuatngumarketing.com/feed