Engineer

Engineer là một thuật ngữ được sử dụng ở cấp cao nhất so với mọi người đã được nhắc tới trước đó với các hoạt động như thiết kế (business level) và bảo trì. Bao gồm là Developer và giải quyết hiệu quả các vấn đề khó khăn, dự đoán các vấn đề phát sinh không tưởng.