E-zines

E-zines – hay còn gọi là tạp chí điện tử: Tập hợp tất cả các bài viết phong phú và độc đáo được gửi email đều đặn đến cho những người đăng ký.