Dripfeed

Dripfeed – Khi bạn tạo ra một hành động nhất định trong một khoảng thời gian. Như cho tạo ra 70 backlinks trong hơn một tuần, vậy tỷ lệ Dripfeed của họ là 10 mỗi ngày.