Thẻ: Digitization

Digital Experience Platform viết tắt DXP

Bởi admin

Digital Experience Platform viết tắt DXP: Nền tảng trải nghiệm kỹ thuật số là một loại phần mềm doanh nghiệp, với mục tiêu cuối cùng là cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng