Data Management Platform viết tắt DMP

Data Management Platform (viết tắt DMP): là một nền tảng quản lý dữ liệu tập trung, cho phép bạn tạo ra các khán giả mục tiêu dựa trên sự kết hợp chuyên sâu các dữ liệu đầu tiên của bạn và dữ liệu đối tượng của bên thứ ba. DMP thực hiện 3 tác vụ chính sau:

  • Đầu tiên, nó thu thập dữ liệu người dùng từ nhiều nguồn khác nhau và tập trung về một chỗ. Sau đó, phân tích và phân loại tất cả những dữ liệu này và cuối cùng là gửi cho các hệ thống cần nó để sử dụng.
  • DMP cho phép chúng ta tạo ra các khán giả mục tiêu dựa trên sự kết hợp chuyên sâu các data dữ liệu người dùng đầu tiên và dữ liệu của đối tượng từ bên thứ ba
  • Xác định mục tiêu chính xác của các chiến dịch và so sánh với tính chính xác mà mỗi chiến dịch thực hiện hiệu nhất trong các phân khúc khách hàng/ thị trường, trong các kênh truyền thông để tinh chỉnh và mua quảng cáo sáng tạo theo thời gian.

Lợi ích của Data Management Platforrm:

  • Quản lý nhiều chiến dịch quảng cáo trực tuyến khác nhau một cách tối ưu nhất
  • Đảm bảo bạn có quyền kiểm soát tất cả tài sản dữ liệu của bạn một cách chi tiết và tối ưu nhất, tối đa hóa trên từng phân khúc, ngăn chặn sự rò rỉ trong khi sử dụng
  • Tối ưu khi bạn thực hiện các chiến dịch Remarketing, nâng cao khả năng khả năng mở rộng thị trường khách hàng, thích hợp để nhắm vào mục tiêu của bạn.
  • Bạn muốn chiến dịch mục tiêu tốt hơn để cải thiện tỷ lệ đáp ứng, chuyển đổi, và nhận diện thương hiệu
  • Hỗ trợ mua các vị trí tối ưu trên các phương tiện truyền thông, mua dữ liệu đối tượng của bên thứ ba hoặc tiến hành đấu thầu tiếp thị quảng cáo trực tuyến thường xuyên.
  • Kiểm soát chi phí quảng cáo và cải thiện tỷ lệ ROI tổng thể.

le1bba3i-c3adch-ce1bba7a-data-management-platform