Cost Per Click viết tắt là CPC

Cost Per Click (viết tắt là CPC) là số tiền bạn kiếm được mỗi lần người dùng nhấp chuột vào quảng cáo của bạn. CPC cho bất kỳ quảng cáo nào đều do nhà quảng cáo xác định; một số nhà quảng cáo có thể sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho mỗi lần nhấp chuột so với các nhà quảng cáo khác, tùy vào thứ mà họ đang quảng cáo.

Lưu ý trên Facebook, định nghĩa click = click vào link, ad quảng cáo, click vào các nút engagement … => nên click trên facebook = click + engagement. Khác với click vào traffic to website.