Cost Per Action viết tắt CPA hay PPA

Cost Per Action (viết tắt CPA) Còn được gọi là PPA (Pay Per Action): là một dạng định giá cho quảng cáo trực tuyến, nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi hành động đặc biệt (như thanh toán, chấp nhận một bản đăng ký, hoặc tương tự) kết nối tới nhà quảng cáo.

Tuy nhiên trong thực tế các Business model kết hợp online & offline, có đội ngũ consultant thì Action ở đây được định nghĩa là: hành động của users inbox trên web/fanpage, ghé showroom, gọi hotline, có thể tạo order nhưng chưa thanh toán) khác với Lead ở chỗ Lead là phải có thông tin căn bản của users bao gồm số đt, email, họ tên.

Cost Per Action trên facebook: Chi phí cho mỗi hành động là số tiền trung bình mà bạn thanh toán cho mỗi hành động mà mọi người thực hiện đối với quảng cáo của bạn. Những gì bạn thanh toán bị ảnh hưởng bởi người mà bạn nhắm mục tiêu và số nhà quảng cáo khác đang cạnh tranh để hiển thị quảng cáo của họ cho đối tượng của bạn. عايز العاب اون لاين Quảng cáo được thiết kế đẹp sẽ khuyến khích nhiều người thực hiện hành động và bạn càng nhận được nhiều hành động hơn cho ngân sách, chi phí cho mỗi hành động của bạn sẽ càng thấp. قواعد البوكر