Conversion Rate Optimization viết tắt CRO

Conversion Rate Optimization (viết tắt CRO) gọi là “tối ưu hóa tỉ lệ chuyển đổi“ nhằm mục đích tăng tỷ lệ khách truy cập vào một trang web nhất định mà chuyển đổi thành khách hàng hoặc hướng người dùng thực hiện những hành động nhất định trên website.

CRO là 01 quá trình tracking và phân tích đánh giá trên lịch sử báo cáo của các kênh marketing & sales báo cáo trước đó, từ đó mới phân đoạn và tối ưu tại từng bước trong quá trình mua hàng của khách hàng từ lúc: thấy quảng cáo, vào website, hành động liên hệ, đơn hàng được chốt, và Chăm sóc khách hàng sau đó. Mỗi phân đoạn sẽ được tracking liên tục và tối ưu để tăng tỷ lệ chuyển đổi này lên (sau khi tìm ra nguyên nhân cản trở).