Compact Disk viết tắt CD

Compact Disk viết tắt CD: đĩa nén tin