Commuter rail display

Commuter rail display – Màn hình đường ray xe lửa/hoặc tàu điện ngầm: Tiếp cận đối tượng đi tàu, hoặc các nhóm đối tượng ngoại ô sinh sống nơi có đường tàu Bắc – Nam chạy ngang qua. Ngoài ra, tại một số quốc gia khác, đây còn là hình thức tiếp cận khách hàng quen thuộc vào giờ ăn trưa, khách hàng mua sắm và các chuyên gia kinh doanh.