Chief Growth Officer viết tắt CGO

Chief Growth Officer viết tắt CGO – Giám đốc Tăng trưởng nhằm đảm bảo sự phát triển của công ty trong tương lai thông qua ba yếu tố chính là công nghệ, cải tiến và sự bền vững.

Mới đây, Coca-Cola bất ngờ loại bỏ chức danh CMO và đặt hoạt động tiếp thị dưới quyền của CGO. Thực tế, thay đổi này gây ra nhiều bất ngờ vì chức danh CGO rất mới trong giới doanh nghiệp. Nhưng theo nhiều đánh giá, vai trò của CGO dự đoán sẽ trở thành xu hướng trong các năm tới, đặc biệt trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Sự thay đổi của Coca-Cola liên quan nhiều đến sự sụt giảm doanh thu từ 48 tỉ USD năm 2012 xuống còn 44,3 tỉ USD năm 2016. Bởi vì, tăng trưởng là tất cả những gì mà các công ty cần và những thách thức kinh doanh của thế kỷ XXI đòi hỏi một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Đó là những gì mà Coca-Cola đang làm: tạo ra một chức danh CGO quán xuyến các hoạt động “lãnh đạo, khách hàng và thương mại cũng như chiến lược”.

Fast Company đã đưa chức danh CGO vào mục “Chức vụ của tương lai” từ năm 1997 và chức danh này xuất hiện đầu tiên vào đầu những năm 1990. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, CGO trở nên phổ biến vì các công ty bắt đầu nhận ra rằng giải pháp truyền thống để tăng trưởng không còn hiệu quả như trước. Hershey đã giới thiệu vai trò CGO năm 2011, Mondelez vào năm 2014, sau đó Colgate-Palmolive và ConAgra vào năm 2015 (Colgate-Palmolive giờ đây đã sử dụng chức danh Giám đốc Sáng tạo và Tăng trưởng toàn cầu (Global Innovation & Growth).

Một mô hình kinh doanh tập trung vào “toàn bộ công ty” cho việc tìm kiếm sự tăng trưởng là một giải pháp hợp lý. CGO giúp công ty nhận ra những thách thức cốt lõi của sự tăng trưởng và loại bỏ những yếu tố cản trở. .