Card Verification Value viết tắt CVV

Card Verification Value (viết tắt CVV) Thuật ngữ của VISA cho mã bảo mật thẻ.