Below The Fold

Below The Fold – Các khu vực của một trang web mà người đọc không thể nhìn thấy nếu họ không dùng chuột kéo xuống cuối trang.

Trong Email Marketing gọi là vùng hiển thị mù (vùng hiển thị bắt buộc người dùng phải cuộn hết cuối cùng email mới thấy được).

Tránh để những lời kêu gọi hành động “Call to action” vào những khu vực này.