Availability

Availability – độ bao phủ: hàng hoá phải đi được từ Công ty đến khi có mặt, được trưng bày trên quầy kệ tại điểm bán