Atom

Atom là một đặc tả XML xác định thông tin chứa trong một trang Web. Atom là một định dạng của web feed (RSS).