Advertising Corporative Association viết tắt ACA

Advertising Corporative Association viết tắt ACA: Hiệp Hội Các Hãng Quảng Cáo Hoa Kỳ