Ad groups

Ad groups – Nhóm quảng cáo là tập hợp các từ khóa, quảng cáo và giá thầu của bạn. Mỗi 1 chiến dịch sẽ tạo ra các nhóm quảng cáo khác nhau . does it help to apply ivermectin so summer sore lesions? Nên tạo nhiều nhóm quảng cáo khách nhau cho mỗi sản phẩm dịch vụ để tối ưu cho từ khóa đó. ivomec volaille Ví dụ, nếu bạn đang chạy một chiến dịch quảng cáo bán giày, bạn có thể thiết lập các nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu cho bán hàng trực tuyến, giày của phụ nữ và giày của nam giới. which breed should not receive ivermectin for treating demodex? Có thể có nhiều quảng cáo trong mỗi nhóm quảng cáo.