Above The Fold

Above-the-fold (Trên-nếp-gấp): Là nguyên tắc thiết kế email, theo đó bạn nên đưa những nội dung quan trọng, súc tích nhất vào trong khoảng 400-450 pixel đầu tiên của email theo chiều dọc. Khi người nhận mở email, họ sẽ thấy phần nội dung đó ngay mà không cần phải cuộn chuột xuống.

Above The Fold còn là các khu vực của trang web mà độc gài có thể xem được mà không cần sử dụng chuột để di chuyển xuống. الفرق المتأهلة لكأس العرب