Universal Links

Deep link vẫn là cách tiếp cận chính trên Android. Nhưng Apple đã bắt đầu ngăn chặn cách tiếp cận này trên iOS trong năm 2015 bằng việc ra mắt Universal Links.

Apple iOS Universal Links

Apple đã giới thiệu Universal Link trên iOS 9 như là 1 giải pháp cho việc thiếu các chức năng dự phòng trong các deep link URI. Universal Link là chuẩn của các web link (http://mydomain. تعلم الطاولة com) chỉ đến cả web page và cả phần nội dụng trong ứng dụng. Khi 1 Universal Link được mở, iOS sẽ kiểm tra để xem nếu bất kỳ thiết bị nào đăng ký cho domain này. لعبه المتاهه Nếu có, ứng dụng sẽ launch ngay lập tức mà không cần phải tải trang web. partnersuche kostenlos obwalden Nếu không, URL (có thể là 1 chuyển hướng đơn giản đến App Store) được load trên Safari. leute treffen in tg

Universal link: https://developer.apple.com/videos/wwdc/2014/?include=101#101

Custom URL scheme: apple://wwdc/2014/?include=101#101

Universal Link hoạt động

Trước Universal Link, cơ chế chính để mở ứng dụng khi nó được cài đặt là thử chuyển hướng đến 1 URI scheme trong Safari (được đăng ký trong plist của app) nhưng không có cách nào kiểm tra ứng dụng đã được cài đặt hay chưa. Điều đó có nghĩa là developer sẽ thử gọi URI scheme liên tục, để mở nếu ứng dụng đã được cài đặt, kế đó sẽ chuyển hướng đến App store khi không mở được bằng cách sử dụng timer.

iOS 9 Universal Links ra đời để fix việc này. Thay vì mở Safari đầu tiên khi link được click, iOS sẽ check nếu 1 Universal Link đã được đăng ký cho domain này (1 AASA (apple-app-site-association) file cần có trong domain chứa bundle id của ứng dụng và đường link ứng dụng sẽ mở) , kế đó sẽ kiểm tra nếu ứng dụng đã được cài đặt. Nếu có nó sẽ được mở ra còn không Safari sẽ mở và http(s) link sẽ load. alleinerziehende singles in zürich Nó cho phép ta có 1 single link để mở ứng dụng hoặc mở mobile site. العاب مصراوى طاولة محبوسة