Trustrank

Trustrank là độ tin cậy một website đối với công cụ tìm kiếm (SE) như Google, Yahoo, Bing, … website của chúng ta muốn đạt được thứ hạng cao (xuất hiện trên top) trên công cụ tìm kiếm thì website phải được các cổ máy tìm kiếm tin tưởng.

Cách tăng trust rank:

– Tuổi thọ domain

Backlink

External link

– Hạn chế các trang 404

– Liên kết từ các trang mạng xã hội

– Nội dung web