Teaser Advertising

Teaser Advertising: Lối quảng cáo hé lộ từng phần một để gợi tính tò mò của người xem.