Spot Announcement

Spot Announcement: là nững mẫu quảng cáo ngắn không dính líu đến tiết mục phim. Có thể được phát trước khi bắt đầu bộ phim, giữa bộ phim, và trước khi kết thúc bộ phim. The percentage of stake money that the player gets back is called the RTP or https://tpashop.com/casinos-en-ligne-qui-paient-en-argent-reel/ return to player percentage. Chúng ta thường thấy: Video quảng cáo 30 giây, Banner Pop Up dưới chân màn hình…