Side ad

Side ad – Quảng cáo bên là các quảng cáo hiển thị trên phía bên tay phải của trang kết quả công cụ tìm kiếm (SERP).