SEO Technical

SEO Technical – Tối ưu những vấn đề về kỹ thuật liên quan đến website: Đánh dấu dữ liệu là một trong những công việc cần thiết để Google hay bất kỳ công cụ tìm kiếm nào khác có thể hiểu rõ hơn về nội dung mà bạn đang cung cấp trên site. Schema – dữ liệu có cấu trúc sẽ giúp các công cụ tìm kiếm nhanh chóng giải thích được các thành phần trong nội dung trang, và nhanh chóng tìm được câu trả lời tốt nhất.

SEO technical: nghiên cứu các công cụ, công nghệ giúp website tối ưu về mặc kỹ thuật (technical) theo những đề xuất hoặc kiến nghị từ Google, VD: website tối ưu trải nghiệm trên thiết bị di động, website hỗ trợ AMP, tốc độ tải website trên các thiết bị…