Self-Service Store

Self-Service Store – Cửa hàng tự phụ vụ: thường là khi mua hàng người mua (shopper) sẽ được phục vụ “tận răng” tuy nhiên với mô hình Self-Service Store thì người mua sẽ thực hiện gần như tất cả thao tác trong quá trình mua hàng tại 01 cửa hàng nào đó. Ví dụ phổ biến bao gồm nhiều trạm xăng, nơi mà khách hàng tự bơm khí đốt của họ hơn là có người phục vụ (các quốc gia phương Tây, hay Nhật, Singapore). Các máy rút tiền tự động (ATM) trong thế giới ngân hàng cũng cách mạng cách thức mọi người rút tiền và nạp tiền; hầu hết các cửa hàng trong thế giới phương Tây, nơi khách hàng sử dụng giỏ hàng trong cửa hàng, đặt các mặt hàng họ muốn mua vào giỏ hàng và sau đó tiến tới quầy bán hàng / lối đi bộ; hoặc tại các nhà hàng theo phong cách tự chọn, nơi khách hàng phục vụ thức ăn của riêng họ từ một lựa chọn lớn, trung tâm.