Sales Engagement

Sales Engagement – Phối hợp Marketing và Sales: Đã trở thành quan điểm xuyên suốt của Marketing Chiến Lược, để cho hoạt động marketing thành công thì cần phải làm cho marketing trở thành “triết lý kinh doanh” của công ty.

Một số lý do vì sao marketing cần phải thường xuyên engage với sales:

– Sales là bộ phận tương tác với marketing nhiều nhất, sales là bộ phận thực hiện các chiến lược marketing qua kênh phân phối.

– Sales quản lý quan hệ khách hàng, với khách hàng sales là bộ mặt của công ty. Với công ty, sales là kênh nhận phản hồi từ khách hàng.

– Sales tiếp xúc với thị trường hằng ngày nên sales hiểu khách hàng và nắm thông tin thị trường nhanh nhất, hiệu quả nhất.

– Hiệu quả các hoạt động marketing được thể hiện qua doanh số bán hàng.