Safe Search

Safe Search – Tìm kiếm an toàn: Kết quả tìm kiếm với từ lời nguyền hoặc nội dung người lớn sẽ không xuất hiện cho những người bật chế độ tìm kiếm an toàn