Rollout

Rollout – Mở rộng thị trường: Quá trình công ty giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ mới sang những thị trường khác nhau hoặc những phân khúc khách hàng khác nhau.