Pre-Production Meeting viết tắt PPM

Pre-Production Meeting viết tắt PPM: Là cuộc họp triển khai, công bố kế hoạch sản xuất bao gồm client, agency, producer và director trước ngày quay. PPM triển khai từ 01 đến 02 lần. لعبة سباق الاحصنة