Personalization

Personalization – Cá nhân hóa nội dung email: Cá nhân hóa nội dung email gửi đi cho từng người dựa trên thông tin mà bạn biết. Chẳng hạn như tên người nhận, lịch sử mua hàng, hay một thông tin nào đó có tính duy nhất đối với mỗi người nhận. Đây là một công cụ rất mạnh để bạn gửi đi các thông điệp thân thiện tới những người nhận tin.

Ví dụ: Email thường được mở đầu bằng: Chào bạn. Người gửi có thể cá nhân hóa email bằng cách thay lời chào chung chung đó bằng: Chào [first name] [lastname]. Khi email được gửi đi, hệ thống sẽ tự động thay [first name] [lastname] bằng họ tên của từng người nhận.