Owned media

Owned media (truyền thông sở hữu): là những kênh mà thương hiệu có thể quảng bá thuộc sở hữu của mình, bao gồm các trang fanpage trên mạng xã hội như kênh fanpage trên Facebook hay Youtube