Nền tảng ADLT™ viết tắt Advanced Digital Ledger Technology

Advanced Digital Ledger Technology thúc đẩy Blockchain tạo ra một bản ghi giao dịch được phân phối, bảo mật cao, không thay đổi và có thể kiểm soát được giữa các tổ chức. Nền tảng ADLT ™ là hệ thống có thể được sử dụng độc lập hoặc tích hợp với hệ thống cũ để cải thiện tốc độ và hiệu quả của giao dịch trong khi giảm rủi ro đối tác trên nhiều ngành: BioPharma, Healthcare, IP, tài chính, bán lẻ, tài chính thương mại … là công nghệ thế hệ tiếp theo mà cả doanh nghiệp và chính phủ sẽ sử dụng để hỗ trợ hoạt động của họ.

Giải pháp ADLT ™ có thể cung cấp khả năng hiển thị, truy xuất nguồn gốc của sản phẩm trong quá trình từ nguyên vật liệu đầu vào cho đến sản xuất và cuối cùng là phân phối. ADLT ™ cung cấp một giải pháp an toàn và phân phối, tích hợp với các hệ thống cũ và cho phép thông tin được kiểm soát và chuyển giao cho những đối tác truy xuất gguồn gốc. ADLT ™ cung cấp:

  • Xác minh sản phẩm
  • Theo dõi và theo dõi toàn cầu
  • Cải thiện sản phẩm và quản lý tồn kho
  • Quy trình an toàn, có thể kiểm soát và minh bạch
  • Chuỗi cung ứng bền vững

Nhà cung cấphttp://isolve.io/