Negative SEO

Negative SEO là một thuật ngữ trong SEO blackhat (SEO Mũ đen), có thể tạm dịch là SEO tiêu cực hay SEO bẩn. Là cách mà người làm SEO sử dụng các thủ thuật đã bị các công cụ tìm kiếm – SE cấm để tăng thứ hạng trên kết quả hiển thị. kilox gotas dosis bebes

Có thể phân chúng ra làm 2 loại:

  • Một là làm tăng chất lượng của website mình trong mắt các công cụ tìm kiếm (Google, Bing, Yahoo…), mặc dù điều đó là không chính xác. ivermectin pour-on for calves
  • Hạ chất lượng website của đối thủ xuống bằng một số thủ thuật. ivermectin oral human lice dose

Negative SEO là một thủ thuật SEO – quảng cáo trên Google không lành mạnh, đặt biệt là với cách làm hạ chất lượng website đối thủ. Nhưng khuyên bạn cũng cần phải biết về negative SEO để có thể tự phòng tránh cho bản thân, có thể nhanh chóng phát hiện khi mình bị đối thủ chơi xấu.