National Advertising Review Board viết tắt NARB

National Advertising Review Board viết tắt NARB – Hội Đồng Thẩm Tra Quảng Cáo Toàn Quốc (Mỹ): là tổ chức được thành lập năm 1971 và có trụ sở tại thành phố New York được tài trợ bởi National Advertising Review Board nhằm mục đích duy trì các tiêu chuẩn cao về sự thật và chính xác trong quảng cáo quốc gia. Thành viên bao gồm các cá nhân từ công chúng và ngành quảng cáo. NARB nhằm mục đích duy trì cơ chế tự điều chỉnh phản ứng một cách xây dựng đối với các khiếu nại công khai về quảng cáo quốc gia và cải thiện đáng kể hiệu suất và độ tin cậy của quảng cáo.