Multi-part MIME

Multi-part MIME (MIME đa phần): Tất cả các thông điệp email đều có một header gọi là Content-Type. Một thông điệp có thể được gửi đi dưới dạng text, text/html hoặc multipart/alternative. Nếu thông điệp được gửi đi dưới dạng multipart/alternative, nó sẽ được định dạng thành MIME đa phần. Tác dụng của gửi MIME đa phần là email sẽ tự động hiển thị dạng HTML nếu chương trình đọc email của người nhận có thể đọc HTML, và trả về dạng text nếu chương trình đọc email không thể đọc HTML hoặc tính năng đọc HTML bị tắt. Với email MIME đa phần, cả thông điệp HTML và thông điệp text đều được gửi đi. Giữa thông điệp HTML và thông điệp text có một ranh giới. Ranh giới này được định nghĩa trong header Content-Type.

Thuật ngữ MIME – viết tắt của Multipurpose Internet Mail Extension: Thư Internet toàn năng mở rộng MIME là một chuẩn IETF (Internet Engineering Task Force) được định nghĩa năm 1992, dùng trong việc gởi nhiều dạng thông tin khác nhau trên thư điện tử Internet. Những thông điệp thư điện tử truyền thống chỉ ở dạng văn bản. MIME cung cấp một phương pháp tiêu chuẩn để mã hóa các dạng thông tin khác vào thư điện tử. MIME hỗ trợ tập tin nhị phân, tập ký tự không phải ASCII, hình ảnh, âm thanh, video và những tài liệu có dạng đặc biệt (như tập tin nén). MIME cũng hỗ trợ nhiều font chữ trong thư. MIME được thiết kế tương thích với những tiêu chuẩn Internet cũ (http://www.internic.net/rfc/rfc822.txt) – là một hệ thống thông điệp điện tử thuần túy văn bản. Mặc dù hệ thống thư điện tử được định nghĩa trong RFC 822 làm việc tốt vào thời điểm khai sinh nó, ngày nay rất bị hạn chế do sự phổ biến của dữ liệu multimedia. Một thông điệp thư điện tử tiêu biểu gồm một tiêu đề chứa những thông tin như từ (from), đến (to), chủ đề, theo sau là nội dung văn bản.