Multi-Channel Funnels

Trong Google Analytics, chuyển đổi và Giao dịch thương mại điện tử được ghi lại cho chiến dịch, tìm kiếm hoặc quảng cáo cuối cùng được giới thiệu cho người dùng khi người này chuyển đổi. Nhưng giới thiệu, tìm kiếm và quảng cáo của trang web trước đóng vai trò gì trong chuyển đổi đó? Khoảng thời gian từ sở thích ban đầu của người dùng đến hành động mua hàng kéo dài bao lâu?

Báo cáo Kênh đa kênh trả lời những câu hỏi này và những câu hỏi khác bằng cách cho biết các kênh tiếp thị của bạn (nghĩa là các nguồn lưu lượng truy cập tới trang web của bạn) làm việc cùng với nhau như thế nào để tạo bán hàng và chuyển đổi.

Multi-Channel Funnels – Báo cáo Kênh đa kênh được tạo từ đường dẫn chuyển đổi, kết quả của tương tác (nghĩa là nhấp chuột/giới thiệu từ các kênh) dẫn đến mỗi chuyển đổi và giao dịch. Theo mặc định, chỉ tương tác trong 30 ngày qua được bao gồm trong đường dẫn chuyển đổi, nhưng bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian này từ 1-90 ngày bằng cách sử dụng công cụ chọn Cửa sổ xem lại ở trên cùng mỗi báo cáo. Dữ liệu đường dẫn chuyển đổi bao gồm các tương tác với hầu hết tất cả các kênh số. Các kênh này bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

  • tìm kiếm có trả tiền và tìm kiếm không phải trả tiền (trên tất cả các công cụ tìm kiếm cùng với những từ khóa cụ thể được tìm kiếm)
  • trang web giới thiệu
  • đơn vị liên kết
  • mạng xã hộibản tin email
  • các chiến dịch tùy chỉnh mà bạn đã tạo, bao gồm chiến dịch ngoại tuyến gửi lưu lượng truy cập tới các URL vô nghĩa

Trong báo cáo, các kênh được ghi lại theo vai trò của chúng trong chuyển đổi—tần suất chúng hỗ trợ và/hoặc hoàn tất bán hàng và chuyển đổi. Báo cáo Chuyển đổi được hỗ trợ cho biết số lần bán hàng và chuyển đổi mà từng kênh đã thực hiện, hỗ trợ và hoàn tất, cùng với giá trị của doanh số bán hàng và chuyển đổi đó. Để tìm hiểu cách diễn giải báo cáo này, hãy đọc Phân tích đóng góp theo kênh.

Báo cáo Đường dẫn chuyển đổi hàng đầu hiển thị các đường dẫn chuyển đổi mà khách hàng của bạn đã thực hiện trong quá trình mua hàng. Báo cáo Trễ thời gian và Độ dài đường dẫn cho biết mất bao lâu (tính theo ngày và theo tương tác) để người dùng cuối cùng trở thành khách hàng. Để tìm hiểu cách diễn giải các báo cáo này, hãy đọc Phân tích đường dẫn chuyển đổi.

Link tham khảo: https://support.google.com/analytics/answer/1191180?hl=vi